Trondheim kommune må bruke sitt eierskap til å få Trønderenergi ut av Fosen Vind.