Sterke krefter herjer med samfunnet og gjør stemningen utrivelig. Farligst av dem alle er sentrifugalkraften.