foto
Høyskolen Kristiania i Trondheim har i mange år vært plassert sentralt i byen, i krysset mellom Kjøpmannsgata og Bakke bru. I løpet av 2019 avvikles driften ved skolen. Foto: THERESE ALICE SANNE

Etter vedtaket om nedlegging, ble det musestille