foto
Debattanten mener at eldre sjåfører bør gjennom obligatorisk helsesjekk. Foto: Shutterstock

Eldre mennesker bak rattet