Signe Swensson fra Trondheim representerte Høyre i sine to perioder på Stortinget. Hun var lege, lærerinne, politiker og kvinnesaksforkjemper. Hun utdannet seg først til lærer, og arbeidet først som lærerinne i folkeskolen i Trondhjem 1913-1917, før hun tok medisinsk embetseksamen etter studier i Norge og utlandet. Foto: Stortinget

En pioner fra Trøndelag