foto
Odd Ustad tror framtidens lakseoppdrett vil foregå langt fra land. Som Salmars havmerd «Ocean Farm 1». Den ligger på Frohavet utenfor Trøndelagskysten. Foto: Terje Svaan

Framtiden ligger stadig lengre ut i havet