foto
Det er mye som har skjedd i de ulike fagene de siste årene, likevel er noen av læremidlene som brukes hos de yngste elevene så gamle at de har dansk-norske titler og mangler særnorske bokstaver som Æ og Ø, skriver debattantene. Foto: PRIVAT

Det ryker fra kopimaskinen i norsk skole