Til og med som barn forsto vi at når en hadde rotet seg ned i søla, så var det for sent å sortere «skit og ball».