Enda en gang har vi fått triste påminnelser om at vi har for mange usikre planoverganger i Norge. Mens vi venter på tryggere forhold, må vi vise stor aktsomhet når vi passerer et jernbanespor.

En 18-åring omkom på en planovergang i Midtre Gauldal 31. mai. Nylig skjedde det ei nestenulykke i Trondheim, da et barn sto på den usikrede planovergangen på Være. Toget klarte å stoppe i siste liten.

I mange år har det skjedd en rekke ulykker på norske planoverganger. I gjennomsnitt har én eller to personer omkommet hvert år. I tillegg har vi en rekke mindre ulykker og farlige situasjoner.

Ifølge Bane Nor er det over 600 hendelser og nestenulykker på norske planoverganger hvert år. I Trøndelag er det registrert 78 hendelser eller nestenulykker hittil i år. Barn var involvert i 25 av disse tilfellene.

Bane Nor har i mange år arbeidet med å fjerne planoverganger ved å bygge underganger og bruer. Det skjer nå på Være.

Bane Nor bør intensivere dette arbeidet. En del overganger, som den i Midtre Gauldal, burde blitt bedre sikret lenge siden. Det er atskillig flere alvorlige ulykker på overganger uten lyd, lys og bom. Alle overganger på offentlige veier er sikret på denne måten. På mindre, private veier er det dessverre fortsatt rundt 1460 usikrede overganger.

Men heller ikke de sikrede overgangene er helt trygge. De sikrede planovergangene ved Røros stasjon ligger for eksempel helt i norgestoppen når det gjelder antall uheldige hendelser. Bane Nor mener det skyldes at på disse overgangene kan folk se at toget står på stasjonen og at de derfor tar sjansen på å gå over sporet selv når bommene er nede.

Vi oppfordrer alle til å være mer forsiktige, også av hensyn til lokomotivførerne. De blir stadig utsatt for store påkjenninger når det skjer ulykker eller farlige situasjoner.

Det er viktig at vi får færre planoverganger og at flest mulig blir sikret. I tillegg har alle som ferdes i trafikken, et ansvar for å forsøke å unngå at farlige situasjoner oppstår.