Enda en gang har vi fått triste påminnelser om at vi har for mange usikre planoverganger i Norge. Mens vi venter på tryggere forhold, må vi vise stor aktsomhet når vi passerer et jernbanespor.