Slike gjenkjennbare symboler letter hverdagen for mennesker, skriver debattanten. Foto: Rune Petter Ness

Lite konstruktiv merkevarebygging