foto
Innleggsforfatteren kritiserer bruken av bilde av Sivilforsvarets fjellanlegg i Kastberga i Trondheim sammen med tittelen bildet sto under i Adresseavisen. Foto: Morten Antonsen

Et negativt budskap