foto
SV foreslår en lokal handlingsplan for å bekjempe antisemitisme og hat mot muslimer, skriver varaordfører Mona Berger i Trondheim. Foto: Håvard Jensen

Sammen mot muslimhat og antisemittisme