Foto: Tegning Karl Gundersen

Er det best å overlate historien til historikerne?