foto
Innleggsforfatteren føler seg ikke trygg på at politiets utrykninger skjer uten fare for andre trafikanter. Foto: Illustrasjonsfoto.

Politiet og utrykningar