foto
Undergangen under jernbanen, som er sakens kjerne, er ca. 3,5 meter bred og er felles for både biltrafikk, gående og syklende, skriver debattanten. Foto: privat

Når både Trondheim kommune og Fylkesmannen svikter skoleelevene