foto
Trøndelag er det fylket i landet der det er pekt ut størst områder som NVE mener er best egnet for framtidig vindkraftutbygging. Her fra Fosen, der det allerede er bygget ut stort. Foto: ERLING SKJERVOLD

Noen mener fortsatt at vi må ødelegge natur for å redde klima