Helge Opland på Byneset frykter kvikkleireskred. Innleggsforfatteren mener søknaden om sikring burde vært overlatt til faginstansene. Foto: Terje Svaan

Denne saken er for viktig til at det går prestisje i den