foto
Det savnes dokumentasjon for at økning av parkeringsavgiftene er nødvendig eller hensiktsmessig, skriver innleggsforfatteren. Foto: Sissel Lynum

Parkeringsavgift uten faglig begrunnelse