foto
At det ikke har gått liv eller oppstått alvorlige situasjoner inne i Frøyatunnelen, handler mer om flaks og tilfeldigheter, skriver vi på lederplass. Foto: Ivar Mølsknes

Det haster med tiltak for å sikre tunnelen