foto
Brøytingen på fortau er dårlig flere steder i Trondheim, spesielt på Gamle Oslovei, skriver debattanten. Foto: Therese Alice Sanne

Brøyting av fortauene