Det er mangel på eggdonorer i Norge. Konsekvensen kan bli at kvinner ikke får barn eller må oppsøke klinikker i utlandet for å få hjelp. Hvorfor er det så få som vil donere egg?