Grønne ambisjoner for næringspolitikken er bra, men vi vil utfordre politikerne til å bli enda mer ambisiøse.