«Jeg liker teater. Det er spennende å være i samme rom som de som spiller og føle energien til de rundt meg»

Dette uttrykte Vilje (12) da hun så familieforestillingen «Havfruen» som Trøndelag Teater spilte tidligere i vinter. Den ble av Adresseavisen betegnet som et «eventyrlig stykke, […] høstens litt mørke, men magiske undervannsreise». Dette var en nyskreven musikal, med nykomponert musikk og spektakulære kostymer. Tidlig i spilleperioden var ikke publikumstilstrømningen så stor. Det kan skyldes et år med etterdønninger av pandemien, høy prisstigning, og utfordringer med høyere rente mm. Teatret valgte derfor etter kort tid å sette ned prisen på billettene til en tredjedel av ordinær pris. Det førte til at betydelig flere publikummere kom og så Havfruen, noe som kan tyde på at lav pris er viktig – i alle fall for barnefamilier.

I Norge har vi trolig verdens beste samlede ordning for formidling av kunst og kultur til skoleelever og barnehagebarn, Den kulturelle skolesekken (DKS). Barn i grunnskolen og elever ved de videregående skolene er i løpet av et år i snitt tre ganger på ulike kulturelle aktiviteter. Ordningen finansieres av såkalte spillemidler og midler fra de respektive fylker og kommuner. Den skal sikre at alle får et likeverdig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Utdanning er et soleklart offentlig ansvar. Kultur er i realiteten også en del av utdanningen, og videreforedlingen av et samfunn, skriver teaterdirektør Berit Tiller i denne kronikken. Foto: Jacob Hadler-Jacobsen

Et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati, og kulturopplevelser beriker oss mennesker. Kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet og toleranse. Og med et stadig mer oppdelt samfunn, kan kunst og kultur både danne, forme og styrke fellesskapet. Dette er kort oppsummert noe av innholdet i Stortingsmeldingen fra 2019 Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida. Meldingen bringer på en svært god og forståelig måte inn demokratidimensjonen i kulturpolitikken og danner et utmerket grunnlag for en debatt om hvorfor kultur er nødvendig. At kultur for våre barn prioriteres enda høyere fremstår derfor som viktig og riktig.

Utdanning er et soleklart offentlig ansvar. Kultur er i realiteten også en del av utdanningen, og videreforedlingen av et samfunn. For barn som for voksne, faller ikke all kultur i smak. Og slik må det være. Alle liker heller ikke å spille fotball, eller faget matematikk. Men for barn er det svært viktig at de får muligheten til å erfare ulike kulturelle uttrykk. Få veiledning om opplevelsen fremstod som uforståelig – og erfare noe annet om det ikke falt i smak. Men som med det meste, det som kan virke vanskelig i starten kan etter hvert bli forståelig – og til og med helt nødvendig for oss.

Trøndelag Teater har erfart stor nedgang i besøk av barn og unge via skolene. «Kulturtanken» som administrer DKS sentralt, sier: «Uten en utvidelse i den økonomiske rammen for DKS forventer vi at antall kunstmøter vil fortsette å synke fremover».

Nedgangen i kulturopplevelser skjer selv om det er et stort ønske fra alle involverte parter om å legge til rette for at ungene skal få dette. AtB kjører elevene gratis til teatret, utenom rushtid. Kommunen og fylkeskommunen engasjerer seg i å velge forestillinger de tror vil fenge. Lærerne kommer til teatret for å bli brifet om valgt forestilling, slik at de kan forberede elevene på hva de skal se. Vi på teatret mener at det ikke er gitt at det er viktig at stykkene skal være pensum-relevante hver gang. Kunst skal også bare kunne være en opplevelse i seg selv. Ikke all kunst behøver å ha et «faglig» budskap, som formidles pedagogisk via ord. Det visuelle, musikken og aktørenes bevegelser kan ofte bare nytes.

Trøndelag Teater synes at teater for barn er så viktig at vi kan være villige til å sette ned prisen pr. billett ytterligere, gitt at det gir mulighet for flere elever til å besøke oss. Vi tar nå mellom halv pris og en tredjedel av ordinær pris når vi selger via DKS. Vi mener også at det er viktig for barna at de kommer til teaterhuset vårt i Prinsens gate. Som Vilje sier, det er spennende å være i samme rom som de som spiller. Det er litt av opplæringen å oppsøke kunst, i de rom hvor den skapes. Der gis den beste opplevelsen.

Trøndelag Teater startet i 2019 teateropplæring av barn. Det var med utgangspunkt i «Områdeløft Saupstad-Kolstad». De to første årene foregikk undervisningen i bydelen, av teatrets ansatte. Da områdeløftet var ferdigstilt, var tiltaket så populært at vi valgte å fortsette opplæringen på vårt teaterhus i Prinsens gate.

Noen grupper i samfunnet har ikke teater som en del av sitt «repertoar». Skoleteater er faktisk en genial inngang til disse gruppene. Det er «obligatorisk», det betales av det offentlige og elevene får støtte til å forberede seg før besøket og snakke om hva de har opplevd i etterkant. Andre vet hvor teatret holder til, har valgt forestilling og kjøpt billetten. Skoleteater kan bidra til økt integrering, større mangfold i salen og etter hvert på scenen. Uansett, unger som introduseres for kultur, vil kunne vokse opp og få et utvidet perspektiv på livet og samfunnet!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!