Det er en dårlig idé å sette havvindsatsingen på pause.