Planetsvikere og enorme klasseforskjeller preger framtids Norge, skal vi tro NRKs nye ungdomsserie.