Vi i Trøndelag FpU mener at dagens regjering ikke gir norske bønder den respekten de fortjener. En skulle tro, basert på Vedums retorikk i valgkampen, at det nå er «bøndene sin tur». Slik er det ikke i virkeligheten.

Det er på høy tid at vi reformerer det norske landbruket, ved å sikre bøndene mer frihet og bedre rammer for å drive sin næring.

I en tid hvor det er viktigere enn noen gang å sikre norsk selvforsyning må dette tas på alvor, og dette er hvordan Frp skal gjøre nettopp dette. Bøndene trenger ikke flere skatter og subsidier.

Det de trenger er skatteletter og frihet til å drive slik de selv vil. I altfor lang tid har norsk landbruk vært preget av statlige monopoler og kvotesystemer som har rasert markedet.

Til tross for at Senterpartiet sitter med regjeringsmakten har vi sett lite fremgang for bøndene. Regjeringen, med Senterpartiet i spissen, fortsetter å støtte et kvotesystem og en nesten systematisk nedleggelse av norsk landbruk.

Vi ser at bønder faktisk er nødt til å kaste melken sin om de produserer for mye av den, grunnet kvotesystemet. Hvorfor i all verden skal det være slik at politikere i Oslo skal bestemme hvor mange liter melk som skal produseres i Verdal eller Oppdal?

Dette mener vi i Frp at bonden og markedet skal bestemme selv. Sosialistiske politikere har, ved sin skremselspropaganda, prøvd å overbevise det norske folket om at økt konkurranse og et markedsstyrt landbruk vil bety slutten for den norske bonden.

Dette mener Frp er fullstendig feil. Vi ser på bønder som selvstendig næringsdrivende, som har alt å tjene på mer frihet, lavere skatter og et friere konkurransedrevet marked, i stedet for kvotebasert planøkonomi.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!