foto
Trondheim 6. februar 2018 Trygve Lundemo, ID-portrett NB! Bildet er tatt med tanke på senere beskjæring og at det skal tekst i øvre eller nedre del av bildet. Foto: Morten Antonsen Foto: Morten Antonsen

En gang var jeg samfunnskritisk. Ikke nå lenger