foto
Tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen mener oppdrettsnæringen må bli flinkere til å drive lobby mot politikerne for å unngå ytterligere beskatning. Foto: Tomas Kothe-Næss

Næringen trenger ikke flere lakselobbyister