Det er en modig påstand at man gjennom å besvare 10-15 spørsmål om egen psykisk helse, skal bli betydelig mer syk. Har kommunen belegg for at Ungdata i seg selv gjør at Trondheims ungdommer sykere, og ikke at samfunnet utvikler seg i en retning som er mer krevende for dagens unge enn tidligere? spør NTNU-professoren. Bildet viser Camilla Trud Nereid, kommunaldirektøren som har åpnet opp for debatten. Foto: Rune Petter Ness

Tre misforståelser om Ungdata