Det eneste riktige nå er full gjenåpning av gata – tilbake til fire felt – noe som gir god flyt for kollektivtrafikken.