foto
Mitt råd til planleggere, vegbyggere, politikere og andre er å utsett byggingen av denne vegstrekningen, skriver debattanten. Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Utsett utvidelsen av E6 Trondheim–Stjørdal