foto
Turbinene til Fosen vinds vindmøllepark i Bessaker synes like godt uavhengig hvem som bestemmer utbyggingen. Foto: Morten Antonsen

Høy pris for noen millioner ekstra