foto
Tungtrafikken går rett forbi Utleirahallen som brukes av flere skoler, lag og organisasjoner. Nå er beboere fornøyde med at kommunen skrinlegger planene om massedeponi. Foto: Morten Antonsen

Takk til de folkevalgte som lyttet til folket!