I skyggen av krigen i Ukraina utvikler humanitære kriser andre steder i verden seg til katastrofer. Verdens bistandsbehov har aldri vært så underfinansiert som nå.