foto
På Nidarvoll skal det snart bygges en skole for 1300 elever på et område som tidligere rommet 450 elever. Det sier seg selv at antall kvadratmeter pr. elev blir hardt redusert. skriver innleggsforfatteren. Foto: Terje Svaan

Nidarvoll skole ved et veiskille