foto
Når mange synes det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, flommer det over av mer eller mindre kreative løsninger, særlig fra venstresida, skriver Mari Holm Lønseth. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Høyre-Lønseth svarer LO-Aarlott: Norge trenger ikke nye boligkøer