Polen utfordrer EU og Unesco ved å fortsette hogsten i Europas siste urskog. Konflikten er ikke ulik naturkamper her hjemme.