Der andre velger Trofodermin på leppene og får kjempebråk, nøyer noen seg med å legge en finger der, så blir det helt stille.