Legalisering kan redusere kriminalitet og begrense bruken blant de yngste.