Det er behov for endringer i opplæringstilbudet i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og asylsøkere som har opplevd store psykiske påkjenninger.