I stadig større grad brukes også internett til å gjennomføre digitale angrep mot viktige samfunnsaktører og samfunnstjenester. Foto: NTB / Scanpix

Feilslutning om digitalt grenseforsvar