Det er ikke urimelig om næringens eksklusive tilgang til vårt fellesgode, gjennom å utnytte arealet utenfor kysten til oppdrett, blir beskattet.