foto
En ny undersøkelse viser at ideen om «rasehierarkier» fremdeles er utbredt i Norge.

Utdaterte holdninger til «rase» og intelligens