Dårligere tilbud fra NRK er neppe løsning på mediebransjens utfordringer.