I diskusjonen om utviklingen av barnevernet, er én gruppe totalt oversett.