foto
Kirkerådet ansatte torsdag Olav Fykse Tveit (59) til ny preses i Bispemøtet. Foto: Mariann Dybdahl

Bra om Kirken deltar mer i samfunnsdebatten