«Altså i vår moderne likestilte tid er reglane basert på at ektemaken skal forsørga ein» skriv Einy Rendal Elgsæther som her er avbilda med ektemannen Svein Volle på bryllaupsdagen.

Å gifte oss i høg alder, er det beste vi har gjort etter mange år åleine, men det straffa seg