Flere politikere mener sentrum som politisk tyngdepunkt kan gjenreises. Det blir ikke enkelt.