foto
Lystgården Falkenborg ble bygget i 1777 av kjøpmann Peter A. Falch som oppkalte eiendommen etter seg selv. I 1880 ble den kjøpt av grosserer Olai Strømsem som var Jens Fredrik von der Lippes oldefar. I dag ligger gården inneklemt mellom næringsbygg. Foto: Mariann Dybdahl

Blott til lyst?