Det er grunn til å gi barneombudet og hans stab honnør for frimodig innstats for en større medieetisk bevissthet.